Spullenmannen - Waterwiel

De Spullenmannen bouwen een enorm en chaotisch reuzenrad met emmers in plaats van gondels. Met een pomp giet je water bovenin het rad, in de emmers. Het rad gaat draaien. Maar voeg je te veel water toe, dan draait het rad niet netjes rond maar maakt het een chaotisch partoon, heen en weer, over de kope en dan toch weer niet. (Afbeelding: CC BY SA Aiyopasta)


www.spullenmannen.nl

Ruth de Vos - Proceedings

Hoe gaan mensen om met onverklaarbare ervaringen en kan het bestuderen van religie antwoord geven op vragen naar de mogelijkheid van buitenaards leven? In haar nieuwe serie schilderijen onderzoekt Ruth de Vos UFO religies.


ruthdevos.nl

Jan - DUWEN VOOR DUMMIES

Als ‘’iemand’’ DIE ‘’ het allemaal in de hand denkt te hebben’’ duwt Jan Schellink bemande porseleinen ‘’ruimteschepen’’ hangend aan ‘’zijden draadjes’’ de ruimte in. De allesbepalende duw naar een slingerende baan tussen glazen vazenstelsels door. Kunnen botsende ideeën daar waar de breekbaarheid op de loer ligt, in speels en liefdevol onderzoek samen komen? Mensen laten buigen? elkaar breken? elkaar laten barsten? Beter laten we elkaar klinken. En uit klinken.


www.firmabeweegreden.nl

Danibal - optreden

Specialist op de mondharp, experimenteel zanger en improvisator. Danibal’s muziek kenmerkt zich door het gebruik van akoestische klankbronnen in combinatie met live loops. Er klinkt keelzang, dan weer gegrom en soms wordt er ook gejodeld. Je weet nooit helemaal zeker welk instrument er nu weer uit zijn koffer wordt getoverd. Zijn muziek werd wel eens treffend omschreven als dada-folk.


www.danibal.nl

pieter spiegelhol vastbinder - licht en spiegel

wat is de relatie tussen licht en spiegel. Is deze buitenaards, virtueel, speels? spiegelhol speelt zich af op de gebieden kunst wetenschap en filosofie. Motto: spiegelen, reflecteren, filosoferen.Filosoferen is een feest.


www.spiegelhol.nl

Adrian Walton-Smith - The other half

Two videos are combined with small revolving objects. The videos are shot in slow-motion. They are continuous loops of slightly different length. Through persistence of vision our eyes combine twenty five separate moments per second into one continuous experience. The man in the video is "material": the young boy in the second video too. Just like the revolving objects. On all this material we impose a narrative, our subjective story. To me the two films refer to a life spent inside the web of time.


https://www.adrianwaltonsmith.eu/projects/pepijn/

Marijke Hooghwinkel - Geluid van Licht

Geluid van licht. Wat is dat, hoe klinkt dat? Is geluid van licht ook geluid van stilte? Kaalstaart is voor mij de gelegenheid, de plek, om te onderzoeken hoe dat eruitziet, geluid van licht. Wat dat dan is. Binnen een installatie in een niet te grote ruimte op een van de binnenvaartschepen. Geluid is uitgangspunt samen met relevante video-projectie en ‘woorden’. Dit idee ontstond door een gesprek met Pieter Spiegelhol vastbinder. Die al sinds 2008 werkt aan een ‘Spiegelhol-project’. En waar ik in 2008 aan deelnam met een geluidsinstallatie over de betekenis van Spiegelhol]. Dit jaar richt hij zich op ‘licht’ in/van de spiegel: Spiegelhollicht. Bij mij was meteen duidelijk dat ‘geluid van licht’ mijn volgende onderwerp zou zijn met in mijn achterhoofd al Kaalstaart 2024.


www.openwanden.org

Balder Westein - Crescendo

Van schets tot mechanische operazanger. Balder laat met Crescendo het plezier van het maken zien, dat uitmondt in een verrassende installatie!


https://www.threedoubleyou.nl/

Xico Ribas and Marcus Wärnheim - dead telephone

We are death telephone, an electro acoustic duo using the acoustic sound sources of alto saxophone and piano, manipulating them through feedback systems. We are dealing with distortion (we live in a world where the flow of information is constantly altered in a feedback loop of different of opinions and sources), coexistence (how can we live together in a deeply disturbed world?) and deep listening (what will we notice if we stop to really observe what is happening?).


Sabine "Spip" de Graaf - I love you, my dearest Pokémon!

Het werk “I love you forever, my dearest Pokémon!” vertelt het tragische verhaal van een kunstenares wier liefde voor Pokémon haar eigen leven oversteeg.


www.sabinedegraaf.nl

Hilde Maassen - Sonische wolken

Een van de grootste onzekerheden in de klimaatwetenschap is de vraag welke rol de wolken en aerosolen spelen bij de opwarming van de aarde? Ze houden warmte en het licht van de zon tegen, maar hoeveel? Een tegenstrijdig effect is dat hoe minder luchtvervuiling we hebben des te meer de aarde opwarmt. Hoe is de netto balans verkoeling-opwarming? Wolken ontsluierd, in dialoog met het fotografische medium, is een langdurig pseudo wetenschappelijk project van Hilde Maassen dat bestaat uit een reeks van experimenten. Momenteel probeert ze wolkenfoto’s af te spelen op een platenspeler. De vraag is; “hoe klinkt dat ?”


www.hildemaassen.nl/sounds.html

Frauke van Lierop -

Door de chemische fotografie; een relatief nieuwe kunstvorm, en vilten; een van de, als niet de, oudste vormen van textiel maken, te combineren onderzoekt Frauke van Lierop de onderlinge dialoog van deze twee compleet verschillende ambachten. Door de ruwheid van vilt in relatie te brengen tot de gedetailleerdheid van fotografie onderzoekt van Lierop haar hoofdvraag; wanneer is een foto geen foto meer? Wat valt meer op; de vorm van het werk of de afbeelding? En hoe verhouden deze twee zich tot elkaar?


Erik Groen - klimaattroubadour

De klimaattroubadour is een solarpunk!


www.toekomstkunst.nl

Jaap-Henk Hoepman - Privacy by Design

Ik bestudeer het op een privacy vriendelijke manier ontwerpen van digitale producten en diensten. In deze presentatie ga ik in op de vraag waarom dat belangrijk is, en hoe je in algemene zin met privacy bij systeemontwerp om zou moeten gaan. En ik zal voor twee concrete voorbeelden (digitale identiteit en de digitale euro) latenz ien hoe ze privacy vriendelijk ontworpen kunnen worden.


https://www.xot.nl

Roald van Dillewijn - Klankzoeker

Als alles dat ook maar een beetje resoneert een speaker is, waar komt dan het geluid vandaan en hoe klinkt dat? Als klankzoeker ga je door te voelen en te luisteren op zoek naar geluid in het schip. Dit doe je niet alleen, ook de kunstenaar moet het nog uitvinden. En als het niet resoneert, klinkt de klank dan nog wel? In dit groeiende kunstwerk ga je op onderzoek naar geluid op plekken waar je het misschien niet verwacht en luister je naar klanken die je misschien nog nooit hebt gehoord.


www.roaldvandillewijn.nl

Deltatune - Wasting Water

Wasting water is een audiovisuele installatie ontstaan in een samenwerking met glaskunstenaar Frederik Rombach (B) en video kunstenaar Jeroen Glas. Het resultaat; glasgeblazen klankobjecten, LoFi videos en een electro akoestische compositie. De muziek verkent de wrijving tussen harmonie en chaos, waar structuur en spontaniteit elkaar ontmoeten in een dans van klanken. Alle geluiden zijn zelf gecreëerd en geproduceerd met samplers, synthesizers, effecten en een hoeveelheid aan zelfgemaakte mechanische instrumenten. Deze combinatie resulteert in subtiele en rauwe ritmes, stochastiek en tot de verbeelding sprekende soundscapes en een verrassende sonische en visuele ervaring.


www.deltatune.nl