Maya Mastwijk - Buig

De elementen houden elkaar in balans en zijn niet gefixeerd. Ik maak gebruik van de mogelijkheden en onmogelijkheden van beschikbare materialen. Het is de uitdaging om de grens tussen omvallen en blijven staan zo dicht mogelijk te benaderen zonder daar overheen te gaan. Daarvoor gebruik ik enkel onderdelen van gebruikte spullen. Buig is een werk van metaal (delen van een dressboy) en glasvezel (oude vlaggenstok) van 59*4*40 cm.


mayamastwijk.nl

Nelleke Bosland & Floor Remmelzwaal - weten we nog niet

Een samenwerking tussen Nelleke Bosland en Floor Remmelzwaal. Ritmische, geometrische herhalingen van georganiseerd geluid, golvend door strepen en fakkels, worden gerandomiseerd tot samenvallende patronen. Niet wetend waarnaar te kijken, is de geest koortsachtig geneigd te zoeken naar bevestigende structuren en betekenis die er niet is. Er is alleen de spanning van de drummende oscillaties en modulaties met de snel knipperende lagen van vierkanten en vervormde perspectieven, ruimtes en landschappen. Nelleke Bosland Met tape en bewegende lichtprojecties verandert Nelleke Bosland bestaande architectuur in vervreemdende werelden. Wat is voor, wat is achter, wat is boven, wat is onder? Helder gekleurde lijnen en schaduwen dansen en buitelen ritmisch door elkaar, spiegelende vlakken zorgen voor een verwarrende herhaling. De locatie vervlecht zich zo met de projectie, de tape zorgt voor onverwachte ruimtelijke verbindingen en smeedt tegelijk alles tot een geheel. In het videowerk zijn ruimtelijke tekeningen met tape en marker het uitgangspunt. De basis is altijd analoog: getekend, geknipt en/of geplakt. Met digitale middelen ontwikkelt zij vanuit de analoge beelden snelle, repeterende en kleurrijke abstracte werelden. check website www.nellekebosland.nl Floor Remmelzwaal aka Beatmeisterin AFloor Remmelzwaal is componist en instrumentenbouwer. Ze soldeert haar eigen synthesizers en combineert deze met voorgebouwde analoge en digitale klankkasten, effectpedalen, computers en sensoren. Ze zoekt in de ether naar geluiden die niet voortkomen uit resonantie in het fysieke universum. Ze geeft elektronische instrumenten een stem en een dialoog. De muziek is ondergeschikt aan georganiseerd geluid; vrij van culturele constructen zoals verhaal, melodie, harmonie of emoties. De luisteraar is dus volledig vrij om de muziek individueel te ervaren. Bijzondere oscillaties, banshee gejammer en verpletterende ruis voert het individu mee naar waar hij of zij zich ook bevindt. Beatmeisterin wil haar synthesizers in staat stellen tot interactie en spontaan reageren op licht, kunst, beweging, elkaar, het publiek en de omgeving. Op die manier is ze dirigent in plaats van instrumentalist. check websites www.soundcloud.com/beatmeisterin www.readyforge.net www.beatmeisterin.de


Annette Jasperse - (titel volgt)

Organische vormen en patronen zijn het uitgangspunt voor grote tweedimensionale mixed media werken, en kleine ruimtelijke tekeningen en collages die zich los en speels over de muur verspreiden. Het werk doet denken aan levende organismen, cellen, biologische en geologische structuren of bijvoorbeeld aan het lijnenspel van boomtakken, lianen, jonge loten van planten. Het ontstaan ervan is een natuurlijk groeiproces: als in een levende biotoop waarin nooit iets hetzelfde blijft, ontstaat en verandert een werk, vormen worden uitgesneden, vervormd en opnieuw gerangschikt, veranderen weer, krijgen toevoegsels, of worden weer ontdaan van wat al te overdadig blijkt te zijn. Er ontstaat een wereld die geheel op zichzelf staat, maar wel duidelijk resoneert met verschijningsvormen uit onze natuurlijke leefomgeving.


Hilde Maassen - Wolken ontsluierd

Hilde Maassen combineert haar fascinatie voor wolken, met speelse interacties gebruik makend van het fotografische medium. Ze onderzoekt of tijdens het maken ongeziene informatie in de foto wordt vastgelegd. Dit resulteerde in beelden, minimalistische muziek, 3D-geprinte kleivazen en augmented reality-ervaringen. Wat is fotografie? Wat zou er tijdens het maken van de foto in het beeld verborgen kunnen zijn? Wordt ongeziene informatie vastgelegd en zo ja, hoe dit deze onthuld worden? Tastbaarheid, structuur, de overgang van het ene medium naar het andere, het aspect tijd en het tussenliggende dat onlosmakelijk verbonden is met fotografie zijn aandachtspunten.


www.hildemaassen.nl

Daniel Alsina Santos - 𝑽.𝑨.𝑭.𝑺. : 𝑽𝒊𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝑨𝒖𝒅𝒊𝒃𝒍𝒆 𝑭𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒏𝒄𝒚 𝑺𝒘𝒆𝒆𝒑

IN 𝑽.𝑨.𝑭.𝑺. THE VIEWER IS HIT WITH AUDIBLE AND VISIBLE FREQUENCIES. YOU CAN WITNESS MULTIPLE COMPOSITIONS IN WHICH TWO SPECTRA OF VIBRATIONS ENHANCE EACHOTHER. THERE ARE INTENSE MOMENTS OF FOCUS, SYNESTHESIA, AND SYNCHRONISATION WITH THE SURROUNDINGS. YOU WILL NOT ONLY SEE THE LIGHT - BUT ALSO HEAR IT. YOU WILL NOT ONLY HEAR THE SOUND - BUT ALSO SEE IT. THE INSTALLATION OPENS DISCUSSIONS ABOUT ANTI-ENTERTAINMENT, SHARED EXPERIENCES, CHAKRAS, ENERGY AND PHYSICAL & SPIRITUAL CONNECTION.


https://bigbstrd.webflow.io/

Mirjam Kema - Interaction in full color

Mijn project gaat over hoe ons lichaam reageert op onze omgeving, vooral op kleuren en geluiden. Bijvoorbeeld; hoe reageren we op een drukke plek met veel geluiden. En hoe reageren we op een plek die erg rustig is? waar de lichten een witte kleur hebben. Ik heb een installatie gemaakt over hoe mensen reageren op kleur en geluid. Welke emoties mensen hebben bij verschillende kleuren? Met behulp van meerdere draagbare biosensoren registreert het systeem hartslagvariabiliteit en galvanische huidreacties. De sensoren meten verschillende waardes bij verschillende kleuren. De gegevens worden omgezet naar muziek, deze wordt zichtbaar in het water door de trillingen van het geluid. De trillingen worden worden ook zichtbaar door het licht die op de bak schijnt. Iedereen reageert anders op kleur en beleefd dit op zijn of haar eigen manier. Ik probeer het onzichtbare zichtbaar te maken. Emoties.


https://www.instagram.com/kema.design/

Saskia Koster - Geen titel

Van oud restmateriaal uit afbraakpanden of kwetsbaar papier-maché maakt Saskia Koster constructies als reactie op de exacte en logische structuren van de stedelijke omgeving. Daar waar de stad nog niet af is of wordt afgebroken is er speelruimte. Vormen en rauwe materialen accentueert en verbindt zij met tape, tiewraps, elektriciteitsdraad, spuitbusverf en foto’s. Op onderzoekende speelse wijze wordt de verzamelde data verwerkt tot een nieuwe geconstrueerde omgeving met een eigen identiteit waarin je niet meer de stad met zijn rafelranden herkent.


saskiakoster.com

Zoya Taseva - Shape-Shifter

The art piece is based on the words “ appearance” and time“. Nowadays we live in a society that is one swap away to judge on how beautiful we all are. Time is something that does not matter, however looks play a big role. Currently I am building up an interactive light installation that represents my vision towards society. The activation of this art piece works with time. Once you reach a certain distance, the work starts to glow and sound will follow up. The more you come closer to the art itself the more the work will open in front of you. However, once you leave everything will shut down and sink into darkness. It takes time for people to show their true colors, furthermore, we are all scared to let someone inside our little circle, but once we do we embrace our true beauty. The more we get to know a person the more we understand how appearance actually works. Beauty is based on time.


https://www.instagram.com/z_tdesign/

Matunda Groenendijk - Synthese

Synthese is een VR installatie die je meeneemt in de wereld van Walter Gardner, een oude schilder die zichzelf verliest in het uitzichtloze proces van zijn volgende meesterwerk. Pas wanneer hij zich bij deze hopeloze situatie neerlegt gaat een nieuwe wereld voor hem open. Dezelfde die hij altijd al heeft gekend, maar met een ander oog bekeken.. In een prestatiemaatschappij worden wij er bijna dagelijks mee geconfronteerd: Ben ik wel goed genoeg? Doe ik er toe? Voeg ik iets toe? Men is altijd zo druk bezig met het afvragen wat zij toevoegen aan het leven, dat ze zich bijna nooit afvragen wat de wereld hen geeft. Synthese is een introductie op Gardners prestatiegerichte wereldbeschouwing en zijn reis naar een nieuwe, bevrijdende blik: genietend van de zon, de wolken en de wind, hervindt hij zichzelf en zijn passie in de schilderkunst.


www.instagram.com/bymatunda

Davey Smand | Studio HEX - Scanners

Scanners is an interactive media installation based on computer vision. When walking through cities it is more and more likely that you are scanned for various reasons, while not being aware of it. In scanners the computer vision is made visible and conjures an ambiguous realization.


www.studio-hex.com

Frippery - Gallivanter - Making Space

Het is moeilijk om vanaf de Aarde een beeld te vormen van de ruimte, daarom is Gallivanter uitgezonden om verslag te doen van Planet 9. “Gallivanter - Making Space” is zowel een lofzang op de, voor mij onvoorstelbare, ruimtevaart, als een vraagstuk over de omringende communicatie. Door een mix van onbereikbare plekken, abstracte begrippen, datavisualisatie en verschillende beeldtalen ontstaat een verhaal met mythische trekjes. Kunnen we hierop ons begrip van de werkelijkheid baseren?


www.frippery.nl

Simon Claessen - feedback

Dit is een interactieve audio installatie waar bezoekers zelf hun soundscape kunnen samenstellen en terughoren. Geluiden komen uit onverwachtte dingen en door middel van een analoge vertraging hoor je het na verloop van tijd terugkomen en herhalen.


Jan Schellink - elk nadeel heb zijn X deel

Als een pandemie Smartlappen, Carnavalskrakers en FreeJazz oplevert gaat het dan slechter of beter met de mensheid? verwacht wat je niet verwacht! Jan Schellink alleen of met anderen ? tot een ongekende variant ?


www.firmabeweegreden.nl

Niels de Bakker - COVEY

COVEY is gebaseerd op het vliegen van zwermen vogels, zoals spreeuwen. De installatie focused zich op de bewegingen en patronen die zij creëren. Het is geïnspireerd op het algoritme Boids waarin een digitale versie van vogelzwermen wordt gecreëerd. COVEY is een analoge versie van dit digitaal principe, een versmelting van het natuurlijke en organische met de virtuele elektronische wereld. De installatie bestaat uit prisma’s die beschenen worden door een lamp. Door het individueel bewegen van de lamp en prisma’s ontstaan zwermen die 360 graden rond vliegen. De zwermen variëren tussen gekleurde clusteringen en verspreide glinsters, die verschijnen op de muren rondom.


nielsdebakker.nl

Verhalenverteller Kees van Wanrooij - Zeer Ouden Ambachten

Het alleroudste beroep ter wereld. Verhalenvertellen. Al of niet bij een kampvuur maar altijd warmte brengend.


www.verhalenverteller-keesvanwanrooij.nl

Danibal -


www.danibal.nl

Wim van den Camp - toenadering

Wim maakt bewegende kunst. De door mij geplande objecten hebben een onzekere, kwetsbare uitstraljng. Hun gedrag wordt niet volledig door mij bepaald.


wimvdcamp.com

Michiel van Overbeek - Blackbird singing

Drie merels zitten op een balk en zingen onvermoeibaar hun repertoire, waaronder een compositie van de componist Marc van Vugt.


www.kristal-helder.nl

Ron Jagers - zonder titel

3d fotografie


https://www.ronjagers.nl

Judith Spook - nog niet bekend

Met een ironische blik op de werkelijkheid bouwt Judith Spook met minimale middelen en materialen een wereld die het absurde en het vermakelijke van het leven toont; het dagelijkse leven dat vol ongemakken, ongerijmdheden en verleidingen zit. Zo vinden we automatisering een verbetering van ons leven, maar tegelijk een ontmenselijking ervan. We kopen zoveel spullen dat we graag van Marie Kondo willen leren hoe we ze weer kunnen opruimen. En we beginnen een gesprek aan de hand van een theezakje. De vaak eenvoudige voorstellingen die ze met onder andere papier en karton bouwt, lijken op het eerste gezicht normaal en alledaags, maar blijken dat bij nader inzien toch niet te zijn.


www.judithspook.com

Jos Smink - Oog in oog

De magie van het maken. Bankschroef en video.


www.jossmink.online

Barbara van Beers - Fotografie in samenwerking met planten

In samenwerking met Bergenia Cordifolia op zoek naar mogelijkheden tot fotografisch beeld. Zo kan er toch gecreëerd worden, waarbij zo min mogelijk blijvende schade aan de natuur wordt aangericht. Het doel is om hiermee bewustwording voor verbinding tussen mens en natuur te versterken. De planten zelf, het wetenschappelijk en creatief onderzoek worden gedocumenteerd en vertoond.


www.barbaravanbeers.nl

Roald van Dillewijn - Plons

Door één druk op de knop maakt je gehoor een vrije val en belandt met een plons in het water. Neem een auditieve duik in het diepe en luister naar de mysterieuze geluiden aan de andere kant van de waterspiegel.


www.roaldvandillewijn.nl